• Први педагошки форум 
Особености наставе солфеђа на Факултету музичке уметности, 
Факултет музичке уметности, Катедра за солфеђо, 
24. октобар 1998. 

• Други педагошки форум 
Песма као основно средство комуникације, 
Факултет музичке уметности, Катедра за солфеђо, 
22–24. октобар 1999. 

 Трећи педагошки форум 
Песма – певање: основно средство тумачења музике, 
Факултет музичке уметности, Катедра за солфеђо, 
17–18. новембар 2000. 

• Четврти педагошки форум 
Утицај жанра песме на процес тумачења музичког садржаја, 
Факултет музичке уметности, Катедра за солфеђо, 
29–30. октобар 2001.

• Пети педагошки форум 
Естетска психо-физичка и когнитивна припрема за извођењe садржаја, 
Факултет музичке уметности, Катедра за солфеђо, 
25–26. октобар 2002.

• Шести педагошки форум 
Естетска психо-физичка и когнитивна припрема за извођење у светлу реформе образовања, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду, 
30–31. октобар 2003.

 Седми педагошки форум 
Естетска психо-физичка и когнитивна припрема за извођење: однос теорије и праксе, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду,
30–31. октобар 2004.

• Осми педагошки форум сценских уметности 
Покрет у музичким и сценским уметностима, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду, 
10–11. децембар 2005. 

 Девети педагошки форум сценских уметности
Покрет у музичким и сценским уметностима, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду, 
1–3. децембар 2006. 

• Десети педагошки форум сценских уметности
Покрет у музичким и сценским уметностима, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду,
7–9. децембар 2007. 

• Једанаести педагошки форум сценских уметности
Од примања уметничког доживљаја до извођења. Од рецепције до интерпретације, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду, 
7–9. децембар 2008. 

• Дванаести педагошки форум сценских уметности
Од примања уметничког доживљаја до извођења. Од рецепције до интерпретације, 
Ректорат Универзитета уметности у Београду,
4–6. децембар 2009. 

• Тринаести педагошки форум сценских уметности
Игра у педагогији сценских уметности
МШ др Војислав Вучковић у Београду,
10 – 12. децембар 2010.

• Четрнаести педагошки форум сценских уметности 
Игра у педагогији сценских уметности 
МШ др Војислав Вучковић у Београду,
9 - 11. децембар 2011. 

 Петнаести педагошки форум сценских уметности
Игра у педагогији сценских уметности
Факултет музичке уметности у Београду,
14 -16. децембар 2012. 

• Шеснаести педагошки форум сценских уметности 
Социолошки аспект педагогије извођаштва у сценским уметностима
Факултет музичке уметности у Београду,
13 - 15. децембар 2013. 

Седамнаести педагошки форум сценских уметности
Социолошки аспект педагогије извођаштва у сценским уметностима
Факултет музичке уметности у Београду,
12 - 14. децембар 2014.

Осамнаести педагошки форум сценских уметности
Артикулација као средство комуникације, интерпретације и значења
Факултет музичке уметности у Београду,
11 - 13. децембар 2015.
Деветнаести педагошки форум сценских уметности
У потрази за доживљајем и смислом у музичкој педагогији
Ректорат Универзитета уметности 
Косанчићев венац 29 Београд
30.9.-2.10.2017,
Двадесети педагошки форум сценских уметности
Музички идентитет
Ректорат Универзитета уметности
Косанчићев венац 29 Београд
29.9.-1.10.2017.

 

Sfimp